PALJENA ŽICA

Paljena zica poznata kao i armiračka/tanka i tesarska/debela.
Koristi se najčešće u građevinarstvu i služi za šalovanje.
Debljine od: 1.2mm do 4mm